At the Rifle Range, James Tissot. 1869.

At the Rifle Range, James Tissot. 1869.